Jestem magistrem psychologii (Uniwersytet Jagielloński, 2013). Praktykę psychologiczną odbyłam na Oddziale Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Uprawnienia pedagogiczne oraz przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą uzyskałam w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013). Praktykę w diagnozie i terapii dzieci odbyłam min. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (Kraków) oraz w Poradni Rodzinnej PPA (Londyn).

 

Doświadczenie w zakresie rozwoju poznawczego dzieci dwujęzycznych zdobyłam w pracy w naukowym projekcie badawczym COST Action "Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and a Road to Assessment” (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Londyn).

 

Odbylam trening terapii Stosowanej Analizy Zachowania (Applied Behavioral Analysis) dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w organizacji Beyond Autism w Londynie (2015). Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zdobywałam min. w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej i w Krajowym Towarzystwie Autyzmu (Kraków).


Jestem czlonkiem British Psychological Society, European Society of Traumatic Stress Studies oraz Polish Psychologists Association.

O mnie

  • Konsultacje psychologiczne oraz psychoedukację

  • Terapię racjonalno-emotywną (REBT) osób dorosłych

  • Pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży

  • Terapię behawioralną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Oferuję: