Metody pracy

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Pracuje z dziećmi i młodzieżą doświadczającą trudności związanych z obniżonym nastrojem, stanami lękowymi, trudnościami w koncentracji, nadpobudliwością czy silną złością. W pracy stosuje metody behawioralne i poznawczo-behawioralne. W duchu psychologii humanistycznej natomiast, koncentruje się na zasobach i zdolnościach dziecka, kładąc nacisk na indywidualne potrzeby i niepowtarzalność każdej osoby.

W obszarze moich zainteresowań leży terapia poznawczo-behawioralna reakcji na traumę u dzieci. Pomagam w radzeniu sobie dziecka w sytuacji trudnej zmiany takiej jak rozwód rodziców, odejście bliskiej osoby czy wchodzenie w nowe środowisko.

W mojej praktyce oferuje wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje rozwoju poznawczego dzieci (również dzieci dwujęzycznych). Proponuje scenariusze zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych po polsku i po angielsku. Pracuje z rodzicami oferując psychoedukację.

Pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zgodnie z założeniami stosowanej analizy zachowania (ABA). Oferuje diagnoze funkcjonalna oraz plany i programy terapeutyczne z zakresu samopomocy, kompetencji szkolnych, funkcji motorycznych. Oferuje analizę behawioralną i programy redukcji zachowań trudnych, specyficznych dla zaburzeń ze spektrum.

Konsultacje dla osób dorosłych oraz

krótkoterminowa terapia racjonalno-emotywna REBT

 

Oferuje konsultacje psychologiczne oraz wsparcie terapeutyczne dla osób dorosłych doświadczających lęku i obniżonego nastroju.

 

Pracuje zgodnie z założeniami psychoterapii poznawczo-behawioralnej, metody opartej na dowodach naukowych, stosowanej zarówno w ośrodkach państwowej służby zdrowia NHS jak i w centrach akademickich.

REBT (Rational Emotive Behaviour Therapy) została stworzona przez Alberta Ellisa w 1955 roku. Zaliczana jest do grona terapii poznawczo-behawioralnych.

Styl terapii racjonalno-emotywnej skupia się na odkrywaniu autodestrukcyjnych myśli klienta, które mogą prowadzić do negatywnych emocji, a przez to do trudności psychicznych takich jak zaburzenia lękowe i depresja.

W toku pracy terapeutycznej pomagam klientowi identyfikować dysfunkcjonalne przekonania na temat siebie oraz otaczającego go świata oraz pomagam mu dostrzec te przekonania, które sprzyjają równowadze i samoakceptacji. Ważnym elementem zmiany terapeutycznej jest relacja oparta na empatycznym zrozumieniu problemów klienta.

 

Więcej o terapii REBT:

http://albertellis.org/